අපි ගැන

Haimen Xinrong විදුලි සමාගම, සීමාසහිත 1999 දී කරන ලද පර්යේෂණ, සංවර්ධන හා නිෂ්පාදන විශේෂඥ වෘත්තීය නිෂ්පාදක ස්ථාපිත,  අවන් පහන දරන්නා . අපි පහසු ප්රවාහන සමග, ෂැංහයි වරාය අසල, Liuhao නගරය, Haimen නගරයේ පිහිටා ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන සියලු ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල බොහෝ සෙයින් ලොව පුරා විවිධ වෙළඳ ඇගයීමට ලක් වේ.

  • 5931a1402
  • ea476bd32
WhatsApp Online Chat !